Maskiner og reservedele til salg:

Diverse:

Selvbinder med segl, snor - ser ud til at være klar til at tage i marken.

Lille sprøjte evt. til ombygning for biodynamiker.

Blokskærer ensilagte - stor model.

Roeoptager - Thyregod.

Radrenser gammel model med rat.


Reservedele:

Jeg har købt en ekstra Marsk Stig Stubharve og har derfor ekstra tænder til denne (NB! Jeg har til 2 modeller)