Maskiner - salg

Maskiner og reservedele til salg:

Diverse:

Selvbinder med segl, snor - ser ud til at være klar til at tage i marken.

Lille sprøjte evt. til ombygning for biodynamiker.

Blokskærer ensilagte - stor model.

Roeoptager - Thyregod.

Radrenser gammel model med rat.


Reservedele:

Jeg har købt en ekstra Marsk Stig Stubharve og har derfor ekstra tænder til denne (NB! Jeg har til 2 modeller)Båstrup Skovgård

Planteavl

  • 4 marks sædskifte
  • Omlægning påbegyndt 1. oktober 2013
  • 49 hektar i alt
  • 40 hektar i omdrift hertil 9 ha. ferske enge, krat og skov,

Om dyr

  • Høns
  • Gæs
  • Kødkvæg
  • Katte
  • Border Collie (fra medio september 2014)

Båstrup Skovgård - Båstrupvej 8 - 8660 Skanderborg - mail: bo@baastrupskovgaard.dk - Telefon: 5354 4290