4 marks sædskifte med forlænget græs:

Græsmark med kløverudlæg til slet

Afgræsning

Korn (havre, byg, rug, triticale el.lign.)

I 2020 prøver vi med glutenfri havre til konsum efter 3 års græs

Korn eller blandsæd (havre/ært eller byg/ært)

”Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.”